Popular Articles

Nhiều hơn

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học hình thức vừa làm vừa học

  UBND TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 4077/TB-ĐHTV   Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2019   THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học hình thức...

  Số điện thoại của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi chuyển từ...

  Bạn đọc hỏi: Đa số thành viên gia đình tôi sử dụng thuê bao di động 11 số, vậy khi chuyển đổi sang 10 số, đầu số sẽ thực hiện như thế nào? Việc...

  Thông báo tuyển sinh Đào tạo đại học hệ từ xa năm 2021

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH   Số:  4075 /TB-ĐHTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Trà Vinh, ngày 20 tháng 12. năm 2020   THÔNG BÁO...

  Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

  04/11/2017 16:50 GMT+7 TTO - Chính phủ đã đồng ý bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng...

  Khai thuế chậm một ngày cũng bị phạt

  Doanh nghiệp (DN) khai thuế chậm 1-5 ngày mà không có tình tiết giảm nhẹ (hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vi phạm do bị ép buộc…) thì bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

  Có thể bạn quan tâm

  Latest Posts

  Nhiều hơn