Popular Articles

Nhiều hơn

  THÔNG BÁO (V/v Lịch thi tốt nghiệp Khoá K11 Hệ 2 năm)

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10  năm 2018 THÔNG BÁO V/v Lịch thi tốt nghiệp Khoá K11 Hệ 2 năm Hiệu trưởng trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn thông báo lịch thi tốt...

  Vì một tương lai bền vững

  Giáo dục nghề nghiệp Vì một tương lai bền vững (xem tại đây)  

  Thông báo tuyển sinh Đào tạo đại học hệ từ xa năm 2020

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH   Số:  4075 /TB-ĐHTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Trà Vinh, ngày 20 tháng 12. năm 2019   THÔNG BÁO...

  Khai thuế chậm một ngày cũng bị phạt

  Doanh nghiệp (DN) khai thuế chậm 1-5 ngày mà không có tình tiết giảm nhẹ (hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vi phạm do bị ép buộc…) thì bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

  Kế toán: Ngành nghề phổ biến, nhu cầu nhân lực ổn định

  Ngành Kế toán hiện nay được phân làm ba chuyên ngành chính Kế toán kiểm toán, Kế toán ngân hàng, Kế toán tài chính,...Học ngành này sinh viên được cung cấp kiến thức về khung...

  Có thể bạn quan tâm

  Latest Posts

  Nhiều hơn