Trang chủ Trường Tổng Hợp Sài Gòn

Trường Tổng Hợp Sài Gòn

Popular Articles

Nhiều hơn

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học hình thức vừa làm vừa học

  UBND TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 4077/TB-ĐHTV   Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2019   THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học hình thức...

  Thời hạn Lưu trữ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán

  Mọi loại tài liệu như hóa đơn, chứng từ, sổ sách... đều có thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật. Hết thời hạn kế toán có thể xử lý bằng cách...

  Trường Tổng Hợp Sài Gòn

  TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP SÀI GÒN

  Người lao động trong trường hợp nào được hưởng BHXH một lần?

  Dân trí Theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Thông tư 56/2017/TT-BYT, người lao động thuộc một số trường hợp bệnh tật hoặc trường hợp hưởng lương hưu cụ thể thì có thể hưởng chế độ BHXH...

  Những tố chất phù hợp với ngành Công nghệ thông tin

  1/ Tính cẩn thận trong công việc: Vì chỉ cần bất cẩn trong một dòng mã lệnh lập trình, phân tích một vấn đề không hợp lý hay sơ suất nhỏ trong chế tạo,...

  Có thể bạn quan tâm

  Latest Posts

  Nhiều hơn