TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP SÀI GÒN

Trụ sở chính: 327 Nguyễn Thái Bình, P.12, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

10/18 Xuân Diệu, P.4, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

Điện thoại: (028) 35.024.933 – 39.480.838 – 39.480.837 –
Email: info@tonghopsaigon.edu.vn
Website: tonghopsaigon.edu.vn – safi.edu.vn

Phòng Hành chính

  • Thấy Nguyễn Đình Quý
ĐT: 028-39.480.837 Email: vp@safi.edu.vn

Công tác Sinh viên

  • Công tác sinh viên
ĐT: 028-38.113.033 Email: sv@safi.edu.vn

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ TRƯỜNG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thông báo tuyển sinh Đào tạo đại học hệ từ...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH   Số:  4075 /TB-ĐHTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do –...
- Advertisement -