GT-Ngành Pháp Luật

 1. Giáo trình Xây dựng văn bản, Khoa Khoa học cơn bản, Lưu hành nội bộ, 2014
 2. Tâm lý học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn, NXB Đại học Sư phạm, 2012
 3. Xã hội học đại cương, Th.S Tạ Minh, NXB Đại học Quốc gia tphcm
 4. Logic học, PGS. Vũ Ngọc Pha, NXB khoa học và kỹ thuật
 5. Hiến pháp, Nhiều tác giả, NXB lao động xã hội
 6. Luật hành chính Việt Nam, GS.TS Phạm Hồng Thái, PGS.TS Đinh Văn Mậu, NXB Giao thông vận tải
 7. Bộ luật hình sự, PGS.TS Trần Minh Hưởng, NXB Hồng Đức, 2012
 8. Bộ luật tố tụng hình sự, Hoàng Văn Lợi NXB Chính trị quốc gia
 9. Bộ luật dân sự, Nhiều tác giả, NXB lao động xã hội
 10. Luật tố tụng dân sự, Nhiều tác giả, NXB lao động xã hội
 11. Luật hôn nhân – Gia đình, Thanh Thảo NXB lao động
 12. Luật thương mại, Nhiều tác giả, NXB lao động xã hội
 13. Những quy định pháp luật về tài chính, ngân sách xã, phường, thị trấn, Luật sư: Đỗ Quốc Cường, NXB lao động
 14. Luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng Nhiều tác giả, NXB lao động, 2013
 15. Bộ luật lao động của nước Cộng hòa XHCN VN, Nhiều tác giả, NXB lao động, 2012
 16. Tìm hiểu luật đất đai, Hoàng Anh, NXB Hồng đức, 2014
 17. Giáo trình luật môi trường, PGS.TS Lê Hồng Hạnh, TS. Vũ Thu hạnh, NXB công an nhân dân
 18. Giáo trình luật quốc tế, TS. Lê Mai Anh NXB công an nhân dân
 19. Quy định đổi mới, hướng dẫn đăng ký và quản lý hộ tịch, NXB chính trị quốc gia

Luật thi hành án dân sự, Quốc Huy, NXB hồng đức, 2013