Trường Tổng Hợp Sài Gòn

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP SÀI GÒN

Những tố chất phù hợp với ngành Công nghệ thông tin

1/ Tính cẩn thận trong công việc: Vì chỉ cần bất cẩn trong một dòng mã lệnh lập trình, phân tích một vấn đề không hợp lý hay sơ suất nhỏ trong chế tạo,...
- Advertisement -

Recent Posts