Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và học lại sau Tết

       Hiệu trưởng trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn thông báo kế hoạch nghỉ tết dương lịch, nguyên đán và học lại sau tết đối với học sinh khoá học K11 và K12 như sau:

1/ Tết Dương lịch:

HS-SV nghỉ tết ngày 01/01/2018.

Ngày học lại 02/01/2018.

2/ Tết Nguyên đán:

HS-SV nghỉ tết từ ngày 04/02/2018 (tức ngày 19/12 Năm Đinh dậu) đến hết ngày 25/02/2018 (tức ngày 10/01 Năm Mậu tuất).

Ngày học lại 26/02/2018 (tức 11/01 Năm Mậu tuất)

Lưu ý : Những trường hợp HS-SV xin nghỉ trước ngày theo thông báo này Nhà trường sẽ không giải quyết.

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                            (Đã ký)

                                                                     Th.S Trần Văn Tuấn